Tulkkauspalvelut

Valitse kokenut erikoisalaan perehtynyt tulkki ratkaisemaan vastaan tulevat kieliongelmasi niin liikeneuvotteluiden, kongressien, oikeuskäsittelyjen tai yksityiselämään liittyvien tapahtumien (kuten kauppakirjan allekirjoittamisen) aikana. Ammattitaitoni ja kokemukseni takaavat parhaan mahdollisen tuloksen. Finsetolk tarjoaa asiantuntevaa apua tilanteeseen sopivalla tulkkaustavalla. Alla löydät tarkempia tietoja eri tulkkaustekniikoista.

Kielet

Tulkkauspalveluita seuraavilla kielipareilla:

  • suomi-hollanti (auktorisoitu tulkki)
  • hollanti-suomi (auktorisoitu tulkki)
  • suomi-englanti
  • englanti-suomi
  • hollanti-englanti
  • englanti-hollanti

Voin tarvittaessa huolehtia puolestanne myös kuiskaustulkkauslaitteiston vuokraamisesta.

Taidot ja erikoisalat

Erikoisalani ovat:

  • Oikeustulkkaus
  • Tulkkaus yrityksille
  • Konferenssitulkkaus

Olen erikoistunut oikeustulkkaukseen sekä tulkkauksiin yrityksille ja julkiselle sektorille. Työskentelen oikeustulkkina muun muassa oikeusistuimissa tuomioistuinkäsittelyissä ja poliisille esitutkintatilanteissa. Yritysasiakasmarkkinoilla asiakkainani ovat niin suuret monikansalliset yhtiöt kuin pienet ja keskisuuret yhtiöt, jotka tarvitsevat tulkkauspalveluita esimerkiksi johtokunnan kokouksissa, kongresseissa, eurooppalaisen yritysneuvoston kokouksissa tai valmennus- ja yrityskoulutustilaisuuksissa. Tulkkaus voidaan tilata etätulkkauksena tai paikan päällä tapahtuvana.

Olen valantehnyt oikeustulkki ja kirjoilla Alankomaiden oikeustulkkirekisterissä (RBTV) sekä Suomen Opetushallituksen ylläpitämässä oikeustulkkirekisterissä.

Hinnat

Tulkkauksen hinta vaihtelee toimeksiantotyypin (läsnäolotulkkaus tai etätulkkaus), tulkkauksen keston ja tulkkaustilanteen mukaan. Kongressien, etäkongressien ja yritystapaamisten aikana tapahtuvan tulkkauksen hinta perustuu yleensä koko päivän kattavaan (korkeintaan 8 tuntia tauot mukaan lukien) tai puolen päivän kattavaan (korkeintaan 4 tuntia tauot mukaan lukien) työjaksoon. Tietyissä erityistapauksissa voidaan läsnäolotulkkauksessa myös sopia tuntikorvauksesta vähimmäiskorvauksena yksi tunti. Ensimmäisen tunnin jälkeen laskutetaan puolitunneittain. Viikonloppuna, klo 18 jälkeen ja pyhinä tapahtuvasta tulkkauksesta peritään lisäkorvaus.

Läsnäolotulkkauksessa laskutetaan lisäksi matka-aikaan ja matkaetäisyyteen perustuvat matkakulut ja mahdolliset muut toimeksiannosta koituneet kulut, kuten majoituskulut, lentolipun hinta ja ateriat (päiväraha). Joissakin tapauksissa saatetaan myös laskuttaa valmistelevasta työstä, esimerkiksi oikeusasiakirjojen lukemisesta.

Pyydä lisätietoja tai lähetä tarjouspyyntö.

Toimitusehdot

Kielipalvelun toimittajan ja tilaajan välisissä toimeksiannoissa sovelletaan Alankomaiden kääntäjien ja tulkkien liiton yleisiä sopimusehtoja, ellei kirjallisesti ole muuta sovittu. (General terms and conditions of the Netherlands association of Interpreters and Translators NGTV). Rekisteröity Amsterdamin kaupparekisteriin numerolla 40516076.

Tulkkaustekniikat

Simultaanitulkkaus

Puhe tulkataan lähdekielestä kohdekieleen puhujan jatkaessa puhumista.

Konsekutiivitulkkaus

Puhuja ja tulkkaaja puhuvat peräkkäin. Tulkki toistaa alkuperäisen viestin kohdekielellä puhejakson päätyttyä.

Videotulkkaus

Visuaalista etätulkkausta käyttäen videopuhelua tai web-kameraa sekä television tai tietokoneen näyttöä. Tulkki tulkkaa simultaanisti.

Kuiskaustulkkaus

Tulkki istuu tai seisoo asiakkaiden välissä ja tulkkaa puhutun heille välittömästi kuiskaten.

Puhelintulkkaus

Käytetään peräkkäistulkkausta. Tulkki kuuntelee, kun tulkattava ensin kertoo tulkattavan asian, jonka jälkeen tulkki tulkkaa sen kolmannelle osapuolelle.

Asioimistulkkaus

Lähitulkkausta julkisten palvelujen yhteydessä, kun palvelujen käyttäjät eivät puhu kyseisen maan valtakieltä.

Onko sinulla kysyttävää?

Ota yhteyttä sähköpostitse tai puhelimitse

info@finsetolk.nl
+31 6 22974071

Valikko